Najnowsze wpisy


lis 10 2007 Zaprzysiężenie
Komentarze: 0

5 listopada 2007 roku Sejm VI Kadencji został zaprzysiężony. Wśród 460 posłów przysięgę następującej treści złożył również Marek Ast:
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg."

nasza-wladza : :